Kuličky

 
2,8 mm Stainless Steel (Acid-Washed) beads
15 400 Kč
18 634 Kč s DPH
Acid Washed Glass Beads
7 700 Kč
9 317 Kč s DPH
Skladem
D 1,4 mm Silica beads (1kg)
5 000 Kč
6 050 Kč s DPH
D 2,8 mm Silica beads (1kg)
5 000 Kč
6 050 Kč s DPH
Homogenizační kuličky
8 000 Kč
9 680 Kč s DPH
Homogenizační kuličky
11 100 Kč
13 431 Kč s DPH
Triple-Pure Zirconium Beads
15 400 Kč
18 634 Kč s DPH