Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás informovat o změně sazby DPH z původních 21% na sníženou sazbu 12% u produktů splňujících podmínky Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů s platností od 1.1.2024.

Jedná se o produkty specifikované v souladu s platnou legislativou EU jako „Zdravotnické prostředky podle nařízení o zdravotnických prostředcích a jejich příslušenství podle tohoto nařízení a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, které jsou určené pro jedno použití“.

Oficiální prohlášení naší společnosti naleznete zde.

Tým LAB MARK