Dovolujeme si Vás pozvat na 8. ročník kongresu Medicíny pro praxi v Ostravě, který se uskuteční ve dnech 11.–12. 2. 2022 v Clarion Congress Hotelu a je primárně zaměřen na skupinu všeobecných praktických lékařů.

Odborného garantství kongresu se již tradičně ujal prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava, pod jehož záštitou pro Vás připravujeme bloky přednášek s informacemi z různých oborů s důrazem na jejich využití ve Vaší ambulantní praxi.

 

 

Více informací zde: