Zveme Vás na 9. kongres Medicíny pro praxi, který se koná v Ostravě 17.-18. února 2023. 

V přednáškových sálech Clarion Congress hotelu zazní přednášky z oblasti léčby chronické bolesti, dermatologie či práva pro zdravotníky, to vše pod odbornou záštitou garanta kongresu prof. MUDr. Pavla Ševčíka, CSc., přednosty Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava.

Budeme se těšit na osobní setkání! 

Více informací o programu konference najdete zde