8. kongres Medicíny pro praxi - kongres praktických lékařů

 

Dovolujeme si vás pozvat na již 8. kongres Medicíny pro praxi v Brně, který se uskuteční ve dnech 8.–9. 9. 2023 v Hotelu International Brno, pod záštitou odborného garanta prof. MUDr. Miroslava Součka, CSc., přednosty II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Novinkou tohoto ročníku je souběžně probíhající 1. ročník kongresu Farmacie pro praxi.

Naše kolegyně se na vás budou těšit na našem stánku.