Zveme Vás na 21. kongres Medicíny pro praxi, který se koná v Olomouci 20.-21. dubna 2023. 

21. kongres Medicíny pro praxi v Olomouci proběhne pod odborným dohledem prof. MUDr. Miroslava Součka, CSc., přednosty II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, a stejně jako v předchozích ročnících vám nabídne pestrý odborný program sestavený na základě vašich preferencí.

Těšíme se na vás na našem stánku.