Obchodní podmínky

LAB MARK a.s.

Pod Cihelnou 23
161 00 Praha 6-Ruzyně
Kde nás najdete (Mapy.cz)

IČ: 25713001
DIČ: CZ25713001
Bankovní spojení: 1456560297/0100 KB Praha 7

Firma je registrována u Městského soudu v Praze, datum zápisu: 24.11.1998, Spis. značka: oddíl B, vložka 5654

Tel.: 233 335 548
Fax: 224 311 830

Web: www.labmark.cz
E-mail: labmark@labmark.cz

ISO certifikát  - ZDE

Základní informace

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.labmark.cz; www.labmark.eu; www.labmark.at; www.labmark.sk

Podmínky jsou v souladu s platným dokumentem Obchodní a Servisní podmínky LAB MARK a.s., který je k dispozici zde.

 

Jak nakupovat

Vyhledejte požadovanou položku buď podle zařazení do skupin (a případně s filtrem podle značky, slevy, skladem) nebo zadáním kódu nebo názvu do pole vyhledávání. (Pokud jste přihlášeni, můžete po kliknutí na ikonu „Můj profil“ a pak na „Předchozí objednávky“ zobrazit zboží objednané ve vašich minulých objednávkách a rovnou znovu objednávanou položku přidat do košíku.) Kliknutím na zvolenou položku se otevře detail produktu. Zvolte požadovaný počet nebo variantu produktu a klikněte na ikonu „Do košíku“. Stejným způsobem přidávejte do košíku další produkty – jejich počet je zobrazen v ikoně košíku vpravo nahoře. Kliknutím na ikonu košíku zobrazíte náhled produktů v košíku – po kliknutí na „Přejít do košíku“ se otevře záložka „Nákupní košík“.

 Zde můžete změnit počet objednaných kusů produktu nebo produkt z košíku odebrat. Chcete-li přidat další produkt, klikněte na „Zpět do obchodu“, pro vytvoření objednávky klikněte na „Pokračovat v objednávce“.

V záložce „Doprava a platba“ zvolte způsob odběru zboží a platby a klikněte na „Pokračovat v objednávce“.

V záložce „Doručovací údaje“ vyplňte příslušný formulář – povinná pole jsou označena hvězdičkou. Pokud jste již registrovaní a přihlášení (přihlásit se můžete zde nebo před nákupem), formulář je již vyplněný, nicméně můžete jej editovat, doplnit poznámku k objednávce a vaše číslo objednávky (objeví se pak na faktuře). Nezapomeňte zaškrtnout souhlas s obchodními podmínkami a klikněte na „Pokračovat v objednávce“.

V záložce „Rekapitulace“ zkontrolujte údaje objednávky, případně je upravte v ostatních záložkách. Po kliknutí na „Odeslat objednávku“ systém automaticky odešle na vaši e-mailovou adresu potvrzení objednávky.

Zpracování objednávky

Ceny za zboží jsou uvedeny včetně všech poplatků a DPH, kromě nákladů na doručení zboží, které jsou ale ve většině případů vyčísleny před uzavřením a odesláním objednávky.

Dostupné informace o zboží, stavu skladových zásob a ceně uváděné prodávajícím jsou průběžně aktualizovány a kontrolovány, ale není možné 100% vyloučit chybu způsobenou například přenosem dat, která nemusí být vždy zjevná. Proto si prodávající ve výjimečných případech vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky z důvodu chybně uvedených údajů.

Na základě dodavatelských smluv není možné některé skupiny produktů dodávat do vybraných zemí. 

Prodávající přijatou objednávku zkontroluje, a případně kontaktuje kupujícího pro doplnění v případě nejasností. Bude-li shledána za úplnou, prodávající zadá objednávku do firemního informačního systému a odešle z něj elektronickou poštou na adresu kupujícího závazné potvrzení objednávky včetně finálních cen za doručení.

Tato potvrzená objednávka se považuje za přijetí nabídky dle ustanovení Občanského zákoníku, pokud kupující písemně nejpozději do 11 hodin následujícího pracovního dne objednávku nezruší anebo neupraví.

Prodávající kdykoliv na vyžádání upřesní termín dodání u zboží, které nebylo v okamžiku odeslání objednávky skladem.

Doručování

Zboží je kupujícímu dodáváno standardně vybranými přepravními společnostmi, a to formou obchodního balíku, je možný i osobní odběr nebo dodání přímo prodávajícím, především u zboží s instalací. 

Součástí dodávky je vždy minimálně dodací list se specifikací zboží.

Dodávka se považuje za splněnou v okamžiku, kdy kupující potvrdí převzetí zboží na přepravním listu dopravce nebo dodacím listu či instalačním protokolu prodávajícího.

Daňový doklad odešle prodávající kupujícímu v souladu s jeho požadavkem při odeslání zboží (spolu se zásilkou v tištěné podobě, separátně poštou anebo elektronickou poštou v uznávaném formátu)

Ostatní dokumentace jako uživatelský manuál, příbalové letáky, certifikáty atd. jsou standardně poskytovány v elektronické podobě ke stažení na stránkách www.labmark.cz; www.labmark.eu; www.labmark.at; www.labmark.sk.  případně zasílány na vyžádání kupujícího emailem.

Dodací lhůta

 • pro zboží, u kterého je uvedeno „skladem“: standardně do 2-3 pracovních dnů, případně podle konkrétního, ale prodávajícím akceptovaného, požadavku kupujícího. Pokud je objednávka zpracována do 11hodin, pak zpravidla následující pracovní den
 • pro ostatní zboží: standardně 2 -  4 týdny

Dopravné a balné - platí výhradně pro dodávky v rámci České republiky

 1. zdarma
  1. podmínkou je objednávka zboží v minimálním objemu 4000 Kč bez DPH, současně se jedná o zboží nevyžadující zvláštní teplotní přepravní režim a nejedná se o zboží s nadměrnými rozměry či váhou.
  2. pro objednávky TOKS s množstvím 5 a více balení
  3. při osobním odběru bez finančního limitu ale současně bez poskytnutí např. chladících vložek, polystyrénové krabice apod.
  4. Dopravné nebude účtováno u zbytkových dodávek, zapříčiněných absencí zboží na skladě.
    
 2. 80 Kč bez DPH – platí výhradně pro objednávky TOKS v počtu 1-4 balení
 3. 200 Kč bez DPH  -  objednávky do 4000 Kč bez DPH na zboží nevyžadující zvláštní přepravní režim
 4. 300 Kč bez DPH  -  objednávky na zboží, vyžadující zvláštní přepravní režim (chladicí vložky, polystyrenový box)
 5. 500 Kč bez DPH  -  objednávky na zboží, vyžadující zvláštní přepravní režim (suchý led, polystyrenový box)
 6. dle reálných nákladů – objednávky na zboží s nadměrnými rozměry či váhou, zboží nebezpečné, individuální dovozy apod.

Dopravné a balné - platí pro dodávky mimo Českou republiku

Konečná kalkulace bude vždy potvrzena podle konkrétního místa dodání, níže uvedené hodnoty jsou obecné pro běžné zásilky.

Bez ohledu na zemi určení

Balné:

 • 8 EUR pro objednávky na zboží, vyžadující zvláštní přepravní režim (chladicí vložky, polystyrenový box)

Dopravné:

 1. zdarma
 • při osobním odběru bez finančního limitu
 • při využití kurýrní služby objednané a hrazené zákazníkem
 1. vždy individuálně dle reálných nákladů a skupin produktů
 • skupina 1: zboží nevyžadující zvláštní teplotní přepravní režim a nejedná se o zboží s nadměrnými rozměry či váhou, nejedná se o zboží nebezpečné, o individuální dovozy apod.
 • skupina 2: zboží které nepatří do skupiny 1

Doprava pro Slovensko

15 EUR  bez DPH  -  skupina 1: zboží nevyžadující zvláštní teplotní přepravní režim a nejedná se o zboží s nadměrnými rozměry či váhou, odesíláno standardním dopravcem, DPD nebo TOPTRANS

Doprava pro Rakousko, Německo

20 EUR  bez DPH  -  zboží nevyžadující zvláštní teplotní přepravní režim a nejedná se o zboží s nadměrnými rozměry či váhou , standardním dopravcem, DPD. 

Platební podmínky

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit v termínu splatnosti, který je standardně 14 dnů od data vystavení.

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat v konkrétních případech, především v případě nových kupujících, platbu předem.

Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle stanovených obchodních podmínek, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

Prodávající objednávku pozastaví, pokud její hodnota nebo případně její hodnota navýšená o součet nezaplacených faktur, překročí kreditní limit nastavený pro kupujícího.  V takovém případě bude kupující upozorněn a bude mu zaslána zálohová faktura a zboží doručeno až po jejím zaplacení.

Storno objednávky

Kupující může nejpozději do 11 hodin následujícího pracovního den objednávku zrušit bez udání důvodu a bez jakýchkoliv sankcí ze strany prodávajícího.

Kupující může výjimečně odstoupit od smlouvy po uplynutí výše uvedené lhůty pouze se souhlasem prodávajícího a výhradně při splnění a akceptování následujících podmínek:

 • jedná se o zboží, které se standardně dodává a nenakupuje se pouze pro kupujícího, který požaduje odstoupení od smlouvy
 • zboží musí být kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
 • prodávající může výjimečně souhlasit i s vrácením lehce poškozeného zboží, ale je pak oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží
 • náklady na vrácení zboží nese v plné výši kupující
 • kupující je povinen uhradit storno poplatek z kupní ceny ve výši 10% ceny vraceného zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává, případně došlo k předem neoznámenému výraznému zvýšení ceny od výrobce.

Reklamační řád

Reklamace na chybně dodané nebo jinak nevyhovující zboží, lze uplatnit do tří pracovních dnů po obdržení zboží, na pozdější reklamace již prodávající nebude moci brát zřetel. Jinak nevyhovujícím zbožím je míněna výhradně reklamace jakosti (poškozené balení, exspirované zboží apod.).

Kupující je povinen neprodleně, nejdéle však do tří pracovních dnů po obdržení zboží, oznámit prodávajícímu případné viditelné poškození zásilky způsobené nešetrným zacházením při dopravě a současně si nechat v tomto případě potvrdit tento stav dopravcem.

Na každé zboží se vztahuje záruční lhůta. Záruka je vztažena na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi.

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v záruční době nebo době použitelnosti uvedené na obalu zboží, manuálu, dodacím listu nebo v připojeném návodu pro konkrétní zboží.

Lhůta pro uplatnění reklamace skrytých vad je 6 měsíců, nejdéle však je dána dobou použitelnosti u zboží podléhajícího exspiraci.

Prodávající neručí za vady vzniklé špatným skladováním, zásahem do struktury výrobku a při jiném způsobu použití výrobku než je uvedeno na přiloženém návodu k použití anebo než je obvyklé.

Lhůta pro vyřízení reklamace se stanovuje na 30 kalendářních dní. Lhůta počíná běžet dnem obdržení reklamace.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa dodací a adresa fakturační, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Osobní údaje budou zpracovávány v minimálním nutném rozsahu v souladu se směrnicí GDPR.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním v souladu s požadavky GDPR.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, pokud tuto možnost kupující aktivně nezruší v souladu s požadavky GDPR.

Ostatní

Dodávané zboží splňuje technické a zákonné požadavky v souladu s legislativou ČR a bylo na ně vydáno Prohlášení o shodě (pokud je předepsáno), které je k dispozici na vyžádání.

Prodávajícím i kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od spotřebitele jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2018.

 

Za LAB MARK a.s.

Ing. Petr Filip

předseda představenstva