NGAL Test pro biochemické analyzátory (Bioporto)

NGAL test reagent kit je turbidimetrický test pro kvantitativní stanovení NGALu v lidské moči nebo EDTA plasmě na automatických biochemických analyzátorech.

 • Počet testů: 92 na Hitachi 917 (může se lišit dle modelu)
 • Doba stanovení: 10 min.
 • Typ výsledku: Kvantitativní
 • Varianta: CE IVD

NGAL je nový ukazatel ledvinového poškození

NGAL (lipokalin asociovaný s želatinázou neutrofilů, známý jako lipokalin-2) je malý protein, který se nachází nejen v neutrofilech, ale např. též v renálních tubulech, kde je jeho tvorba výrazně zvýšena při ischemických nebo nefrotoxických poškozeních. Hladiny NGAL stoupají v moči a krvi během 2 hodin od vzniku poškození ledvin. NGAL je proto považován za časný, citlivý a neinvazivní ukazatel akutního renálního poškození.

Specifikace

 • Metoda: turbidimetrická aplikace
 • Vzorek: moč, EDTA plasma
 • Rozsah měření: 25 až 5,000 ng/mL
 • Mezní hodnota měření: až 40,000 ng/mL
 • Doba stanovení: 10 min (Hitachi 917) - může se lišit podle použitého modelu
 • Skladovací doba: 12 měsíců
 • Stabilita po otevření lahviček: 30 dní (chladnička)
 • Stabilita: 30 dní (reagencie v analyzátoru s chlazením)

Více informací

Více informací ohledně všech produktů NGAL naleznete na www.ngal.cz

Kat.č. Popis Cena
ST001CA NGAL Test Reagent Kit 36 000 Kč E-SHOP

Skupiny produktů