Klonování

Pro Vaše úspěšné klonování nabízíme široké spektrum chemicky kompetentních a elektrokompetentních buněk. V nabídce jsou kompetentní buňky pro subklonování, konstrukci knihoven nebo pro specializované aplikace. Vyberte si příslušné selekční antibiotikum a ligujte s různými typy ligáz.

Firmy

Bioline

Top produkty

  • Ampicilin
  • Tetracyklin
  • Quick-Stick Ligase
  • Alpha-Select Electrocompetent Cells
  • BIOBlue 109 Chemically Competent Cells