ELISA soupravy pro klinickou diagnostiku a imunologii

ELISA soupravy pro kvantitativní stanovení s pěti až osmibodovou kalibrací.

ELISA soupravy pro kvalitativní stanovení s cut-off control. U souprav pro stanovení IgM protilátek je součástí ředícího roztoku sorbent pro vyvázání IgG protilátek.

Jamky destičky jsou dělitelné.

Firmy

Human–Imtec BioPorto

Top produkty