Diagnostické screeningové kity (okultní krvácení, syphilis…)

FOBC SureScreen

Jednokrokový test na stanovení okultního krvácení ve stolici.

HEXAGON Syphilis

Imunochromatografický test pro zjištění protilátek proti Treponema pallidum v plné krvi, séru nebo plasmě.

Firmy

Human–Imtec