Nový SureScreen FOB 75ng/ml

Jediná doporučovaná citlivost. Nyní dvě varianty balení.

Specifický rychlý test na detekci okultního krvácení ve stolici.

FOBC  TOKS-SureScreen FOB 75ng/ml (25 testů)  720 Kč vč.DPH

 Leták FOBC SureScreen s novou pomůckou

Diagnostické testy pro molekulární biologii

Onkologie – detekce mutací (mikroplatíčka, testy pro sekvenátory) - Detekce nízké hladiny mutací (1%) pomocí vlastní STA technologie.

Detekce patogenů (viry, bakterie) - Vysoce senzitivní Real-Time PCR testy. Mez detekce se pohybuje kolem 2 kopií cílové DNA nebo RNA.

Farmakogenetika - Real-Time PCR pro detekci SNP. Genotypovací kit detekuje SNPy v CYP2C9 a VKORC1 genech. Tyto SNPy mohou sloužit jako genetické markery pro správné dávkování warfarinu.

DNA a RNA extrakce z FFPE vzorků - Vysoká výtěžnost, jednoduchost, následná excelentní PCR reakce, paraffin (FFPE) sample DNA/RNA extraction, buccal cell collection, buccal DNA extraction, paraffin-PCR combo kit.

TRIMGEN E-SHOP

ANA-LIA-MAXX (IMTEC)

24 testů   4 400 Kč bez DPH

- simultánní screening 17-ti autoprotilátek aplikací jednoho LIA stripu

- využitím antigenů na ANA-LIA Maxx získáte rychlý přehled vyšetřovaných chorobách
- ANA screeningem je možno získat podrobnou diagnosu během 90-ti minut
- ANA-LIA-Maxx kombinuje výhody Myositis LIA a ANA-LIA
- jedinečná kombinace antigenů přináší cenově výhodnou diagnostiku a rozlišení

Leták ANA-LIA-MAXX ZDE


NGAL Test pro biochemické analyzátory CE IVD

- jediný imunoturbidimetrický test pro stanovení vzorků z moči i plazmy. Veškeré informace na webu věnovaném NGALU     www.ngal.cz

Leták NGAL pro analyzátory v PDF

Stanovení okultního krvácení ve stolici

za 29 Kč vč. DPH!

- včasná detekce příznaků potenciálně závažných onemocnění (kolorektální karcinom atd.)

- specifický, imunochromatografický test SureScreen FOB
- rychlý, cenově nejvýhodnější test na detekci lidského hemoglobinu ve stolici
- součástí testovacího kitu je vše, co potřebujete k jeho provedení

Nezávislé komplexní tříúrovňové kontroly pro vaše imunochemické analyzátory

Seronorm Immunoassay Lyo

- lyofilizovaná kontrola s certifikovanými hodnotami

Seronorm Immunoassay Liq

- kapalná kontrola s necertifikovanými hodnotami

Leták SERONORM IMMUNOASSAY KE STAŽENÍ

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |


Reagencie a plasty