Diazyme (USA)

Společnost Diazyme je divizí General Atomics se sídlem v USA.

Zaměřuje se především na diagnostické reagencie pro většinu automatických analyzátorů předních výrobců, kalibrační a kontrolní materiál zejména pro kardiovaskulární onemocněni (Homocystein), nebo renální a pankreatické onemocnění (cystatin). Další např. elektrolyty – enzymatické Lithium, plicní onemocnění – adenosindeamináza apod.

Top produkty

  • Cystatin C
  • Homocystein

Skupiny produktů