Bioplastics (NL)

Specialista na laboratorní plasty. Nabízí komplexní řešení pro pipetaci vzorků a jejich uskladnění v laboratoři. Neustále pracuje na detailech, které činí jejich produkty pokrokovými a velice jednoduchými při běžném použití.

Má zavedený vlastní vnitřní systém řízení kvality a používá pojem EU plast – 100% kontrola PCR reakcí a vysoká reprodukovatelnost výsledků. Ve svém portfoliu nabízí plasty pro PCR a Real-Time PCR. Zkumavky, šroubovací zkumavky, stripy, mikrodestičky, špičky, špičky s filtrem, stojánky.

Top produkty

  • Real-Time a PCR zkumavky, stripy, platíčka
  • Zkumavky, stripy, zlatíčka pro ABI přístroje
  • Platíčka a stripy na Roche Lightcycler® 480 Cyclers
  • Špičky s filtrem

Skupiny produktů